تاريخ : | 14:29 | نویسنده : مهدی بوجاری

دانلود نمونه سوال ریاضی مهندسی نیمسال اول ۸۷-۸۸ با کلید

دانلود سوال

دانلود کلید

دانلود نمونه سوال هوش مصنوعی نیمسال اول ۸۷-۸۸ با کلید

دانلود سوال

دانلود کلید

نمونه سوال اصول طراحی کامپایلرها با کلید

دانلود سوال نیمسال دوم ۸۷-۸۸

دانلود کلید نیمسال دوم ۸۸-۸۷

دانلود کلید نیمسال اول ۸۸-۸۷

نمونه سوال مدارهای منطقی با کلید

دانلود سوال نیمسال اول ۸۸-۸۷

دانود کلید نیمسال اول ۸۷-۸۸

دانلود کلید امتحان تحلیل و طراحی شی گرا نیمسال اول ۸۸-۸۷ کامپیوتر

از اینجا دانلود کنید

نمونه سوال تحلیل و طراحی شی گرا

دانلود نمونه سوال نیمسال دوم ۸۸-۸۷

دانلود کلید نیمسال دوم ۸۸-۸۷

دانلود کلید ارائه مطلب نیمسال دوم ۸۸-۸۷ کامپیوتر

دانلود نمونه سوال نیمسال اول ۸۸-۸۷

از اینجا دانلود کنید

نمونه سوال مدارهای الکترونیکی ترم اول ۸۷-۸۸ با کلید

دانلود سوالات ترم اول ۸۸-۸۷

دانلود کلید ترم اول ۸۸-۸۷

نمونه سوال مدارهای الکترونیکی با کلید سری دوم

دانلود سوالات نیمسال دوم ۸۸-۸۷

دانلود کلید نیمسال دوم ۸۸-۸۷